Warszawa

Przemysław
tel. 698 - 533 - 944
tel. 728 - 861 - 532
e-mail. przemek@coolsystem.waw.pl

łódź

Dobiesław Kłys
Dyrektor Ds. Technicznych
tel. 509 - 762 - 566
e-mail.
serwis@coolsystem.waw.pl

poznań

Dział Handlowy
tel. 728 - 861 - 532
e-mail.
biuro@coolsystem.waw.pl

WentylacjaWentylacja - Projektowanie i montaż systemów.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów wentylacji - pomiary, regulacje, dezynfekcja:

 • gwiazdka Wymiana filtra powietrza nawiewnego
 • gwiazdka Wymiana maty filtrującej powietrza usuwanego
 • gwiazdka Sprawdzenie wentylatorów
 • gwiazdka Czyszczenie wymiennika ciepła
 • gwiazdka Czyszczenie tłumików hałasu powietrza nawiewanego i wywiewanego
 • gwiazdka Sprawdzenie czerpni powietrza (jeśli jest taka potrzeba)
 • gwiazdka Sprawdzenie wyrzutni powietrza (jeśli jest taka potrzeba)
 • gwiazdka Sprawdzenie drożności odpływu skroplin

wentylacja warszawa

Wentylacja


Jej głównym zadaniem jest wymiana powietrza w budynku, w celu zapewnienia komfortowych i zdrowych warunków do pracy i życia. System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymagane natężenie wymiany powietrza wewnętrznego na powietrze pobierane z zewnątrz. Powietrze jest oczyszczane i w zależności od potrzeb może być podgrzewane lub schładzane. Jeśli jest taka potrzeba sama wentylacja może również powietrze osuszać lub nawilżać.

Doprowadzanie powietrza zewnętrznego ma służyć:

 • gwiazdka dostarczaniu tlenu niezbędnego do oddychania człowieka
 • gwiazdka prawidłowego przebiegu procesów spalania
 • gwiazdka obniżaniu zawartości wilgoci w powietrzu wewnętrznym
 • gwiazdka pomocą w usuwaniu zanieczyszczeń pyłowych
 • gwiazdka usuwaniu oparów, gazów, zanieczyszczeń biologicznych i chemicznych szkodliwych dla organizmu do poziomu akceptowalnego przez organizm
 • gwiazdka usuwaniu przykrych i uciążliwych zapachów
 • gwiazdka usuwanie zysków ciepła i wilgoci z procesów technologicznych

Wydajność wentylacji uzależniona jest od właściwego doprowadzenia świeżego powietrza z zewnątrz do budynku, zapewnienia odpowiedniego przepływu między pomieszczeniami i sprawnego usunięcia zanieczyszczonego powietrza, dlatego tak istotne jest właściwe zaprojektowanie i wykonanie systemu wentylacji, oraz regulacja działającego już systemu.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja musi skutecznie wymieniać powietrze w obiekcie. Z jednej strony eliminuje wydychany we wnętrzu dwutlenek węgla, zapach detergentów, kurz czy parę wodną, z drugiej doprowadza tam świeże powietrze z zewnątrz. Pozornie jest to proste, jednak problem polega na tym, że istnieje kilka sposobów wentylacji. Podstawowy podział ogranicza się do dwóch zasadniczych typów:

 • gwiazdka Wymiana dokonująca się naturalnie, nazywana też wentylacją grawitacyjną. Aby była ona skuteczna muszą być spełnione pewne warunki, np. temperatura zewnętrzna i wewnętrzna muszą się od siebie różnić.

 • gwiazdka Niezależna od czynników atmosferycznych jest wentylacja mechaniczna, w której przepływ powietrza uzyskany został przez wykorzystanie wentylatora. Dodatkowym atutem tego sposobu jest to, że można go swobodnie regulować, w zależności od indywidualnych potrzeb i pory roku. Ustawienia te mogą być także w pełni zautomatyzowane.

W drugiej z powyższych grup mieszczą się rekuperatory, czyli tak zwana wentylacja z odzyskiem ciepła. Wykorzystuje się w jej przypadku specjalne filtry, który będą oczyszczały napływające z zewnątrz powietrze.

Co może spowodować brak wentylacji lub niewłaściwe jej wykorzystanie?

Skutki mogą być zarówno widoczne, jak i niewidoczne. Obejmują one także kilka sfer - zdrowotną (złe samopoczucie, alergie spowodowane przez kurz, choroby wywołane przez przeciągi, grzyby czy pleśń), estetyczną (zaparowane szyby, para na chłodnych przedmiotach, wypaczone podłogi czy meble drewniane) i budowlaną (stała korozja konstrukcji budynku na skutek wilgotnych ścian, sufitów czy podłóg) Zarówno dla domu jak i dla naszego zdrowia, wentylacja jest bardzo istotnym czynnikiem. To jak sprawnie będzie działać, bez wątpienia wpłynie na naszą codzienność. Warto zatem zapoznać się błędami w wykonawstwie jakie nam grożą.

Najczęstsze błędy popełniane w wentylacji z odzyskiem ciepła (nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem):

 • gwiazdka Instalowanie rekuperatora w nieogrzewanym pomieszczeniu (poza strefą izolowaną).

 • gwiazdka Jeśli decydujemy się na montaż tego typu instalacji, musimy zapewnić w danym pomieszczeniu temperaturę minimum 8°C powyżej zera. Przykładowo poddasze nieużytkowe należy dobrze ocieplić za pomocą izolacji. Oprócz tego można dodatkowo zaizolować sam rekuperator oraz kanały, dzięki czemu zwiększamy do maksimum odzysk ciepła i zapewniamy sprawność systemu.

 • gwiazdka Brak szczelin między dolną krawędzią drzwi a podłogą. Tzw. podcięcia między dolną krawędzią drzwi a podłogą pomagają zapewnić wystarczający przepływ powietrza wewnętrznego. Przekrój szczeliny powinien wynosić co najmniej 80cm2. Dopływ powietrza wewnętrznego do pomieszczeń mokrych (kuchnia, łazienka, WC) oraz pomieszczeń gospodarczych (garderoba, spiżarnia) powinien być zapewniony przez szczeliny o przekroju netto min 200 cm2. Ponadto dywany czy wykładziny z wysokim włosiem nie mogą ograniczać przepływów. Sytuacja ta nie będzie mieć zastosowania w pomieszczeniach z łącznym występowaniem nawiewu i wywiewu w pomieszczeniu.

 • gwiazdka Montaż nieszczelnej stolarki okiennej. Okna powinny być jak najbardziej szczelne aby uniknąć strat energetycznych oraz ciepłego powietrza. Nie powinny mieć zatem zamontowanych nawiewników czy mikrowentylacji.

 • gwiazdka Stałe zabudowanie przewodów wentylacyjnych i utrudniony dostęp do rekuperatora. Przede wszystkim należy uważać, aby podczas zabudowy kanałów wentylacyjnych nie doszło do ich uszkodzenia. Z racji ewentualnego przeglądu lub konieczności naprawy, powinno się przewidzieć dostęp do przepustnic regulacyjnych (jeśli występują), anemostatów i do samego rekuperatora.

 • gwiazdka Brak zróżnicowania przekroi kanałów wentylacyjnych wynikających ze zmian wielkości przepływu powietrza na poszczególnych odcinkach instalacji.

 • gwiazdka Wykonanie instalacji z niezaizolowanych kanałów miękkich. Niezaizolowane miękkie przewody to tzw. flexy. Mogą one posłużyć np. do podłączenia okapu lub innych odciągów miejscowych. Błędem jest jednak wykonywanie z nich instalacji. Flexy generują duże opory przepływu. Mają również nierówną budowę wewnętrzną, co skutkuje odkładaniem się zanieczyszczeń. Jest to o tyle uciążliwe, gdyż kanałów miękkich nie można także wyczyścić ze względu na ich możliwość zniszczenia. Instalacja nadaje się do wymiany po pierwszym czyszczeniu, czyli po około 4-6 latach. Również montaż jest obarczony dużym prawdopodobieństwem uszkodzenia i powstania dużych oporów w miejscach zagięć. Dlatego też zaleca się wykonanie instalacji z przewodów stalowych.

 • gwiazdka Stosowanie zagiętych przewodów elastycznych zamiast kolan, co drastycznie zwiększa opory instalacji.

 • gwiazdka Stosowanie rekuperatora o zbyt małej mocy. Stosowanie rekuperatorów o zbyt małej wydajności, nie zapewnia odpowiedniej wymiany powietrza, odzysku ciepła ani komfortu klimatycznego nawet przy pracy na najwyższym biegu. Dlatego też rekuperator powinien zapewniać określone parametry wymiany powietrza dostosowane do kubatury wentylowanych pomieszczeń.

 • gwiazdka Brak izolacji i nieprawidłowy montaż kanałów wentylacyjnych. Jednym z warunków poprawnej pracy całego systemu wentylacji jest dokładne zaizolowanie, połączenie oraz zamocowanie kanałów. W przeciwnym wypadku instalacja wykazuje się brakiem stabilności jak i stosunkowo niskimi parametrami odzysku ciepła.

 • gwiazdka Wykonanie instalacji bez oparcia o sporządzony projekt i brak jakiejkolwiek dokumentacji. Jednym słowem przystąpienie do prac instalacyjnych powinno poprzedzać wykonie indywidualnego dla danego domu i systemu projektu inżynierskiego. Mamy wtedy pewność, że zapewnimy właściwy przepływ powietrza i jego potrzebną ilość dla danego pomieszczenia, za czym idzie odpowiednio dobór przekroi kanałów i optymalizacja tras ich prowadzenia czy położenie punktów nawiewnych i wywiewnych.

 • gwiazdka Brak wyliczeń dotyczących oporów instalacji i pomijanie ich podczas montażu.

 • gwiazdka Brak dostosowania systemu grzewczego czy klimatyzacji do domu z rekuperacją. Ze względu na niższe zapotrzebowanie domu z rekuperacją na ciepło, należy pamiętać o odpowiedniej adaptacji systemu grzewczego poprzez dobranie niższej mocy urządzenia grzewczego oraz mniejszą ilość grzejników czy pętli ogrzewania. Podobnie jest w przypadku klimatyzacji, gdyż jej punkty nawiewne nie mogą kolidować z punktami nawiewnymi i wywiewnymi wentylacji. Ponadto w miesiącach letnich dzięki rekuperatorowi odzyskujemy część chłodu.

 • gwiazdka Montaż rekuperacji w domu z wentylacją grawitacyjną. W domu z wentylacją grawitacyjną nie można zainstalować systemu wentylacji z odzyskiem ciepła. Jeśli już zdecydujemy się na taki krok, kanały do wentylacji grawitacyjnej należy dobrze zaślepić z uwagi na ich drożność. W przypadku wczesnej fazy budowy domu lub projektowania, kanałów do wentylacji grawitacyjnej w ogóle się nie przewiduje i nie buduje.

 • gwiazdka Brak elementów łączących zapewniających odpowiednią szczelność instalacji (np. nypli, muf, opasek, taśm uszczelniających).

 • gwiazdka Brak jakichkolwiek mocowań instalacji.

Rzetelna Firma